Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

pll_file_nameเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562

ขนาด : 6102.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 2020-04-17 07:41:12+07

pll_file_nameโปรแกรมประเมิน PMQA ฉบับที่ 2 ด้วยตนเอง

ขนาด : 0 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง :

pll_file_nameเอกสารประกอบการประชุมคลินิก PMQA ฉบับที่ 2

ขนาด : 3037.91 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 2018-11-05 06:07:08+07
TOP